12 januari 2009

Min självaktningsförklaring

Jag är jag. I hela världen finns det ingen annan som är exakt lik mig. Det finns människor som har några egenskaper gemensamma med mig, meningen är exakt likadan som jag i alla avseenden. Därför är allt som kommerfrån mig verkligen mitt eftersom jag ensam valde det. Jag äger allt hos mig själv – min kropp, inklusive allt vad den gör;min intelligens, inklusive alla tankar och idéer; mina ögon, inklusive bilderna av allt de ser; mina känslor, vilka de än må vara – vrede, glädje,missräkning, kärlek, besvikelse, upphetsning; min mun, och alla de ordsom kommer från den, artiga, vänliga eller vresiga, sanna eller falska;min röst, högljudd eller mjuk; och alla mina handlingar, antingen de riktar sig mot andra eller mig själv. Jag äger mina fantasier, mina drömmar, mina förhoppningar, min fruktan. Jag äger alla mina triumfer och framgångar, alla mina misslyckanden och mina misstag. Eftersom jag äger mig själv helt och hållen, kan jag bli grundligt bekant med mig själv. Genom att bli det kan jag älska mig själv och bli vän med mig själv hel och hållen. Jag kan på så sätt göra det möjligt för hela mitt jag att verka för mina intressen. Jag vet att det finns sidor hos mig själv som förbryllar mig, och andra sidor somjag inte vet om. Men om jag bara hyser vänskap och kärlek för mig själv, kan jag modigt och hoppfullt söka lösningar på gåtorna och olika sätt att få veta mer om mig själv. Hur jag än ser ut och låter, vad jag än säger och gör, och vad jag än tänker och känner vid en viss tidpunkt är detta jag. Det är äkta och representerar den ståndpunkt jag står på just då. När jag senare ser tillbaka på hur jag såg ut och lät, vad jag sade och gjorde, och vad jag tänkte och kände, kan delar av det visa sig olämpligt. Jag kan kassera det som inte är lämpligt, och behålla det som visade sig lämpligt och hitta på något nytt istället för det som jag kasserade. Jag kan se, höra, känna, tänka, tala och handla. Jag har den utrustning som behövs för att överleva, för att stå nära andra, för att vara produktiv och för att skapa mening och ordning i den värld av människor och föremål som existerar omkring mig. Jag äger mig själv, och därför kan jag handskas med mig själv. Jag är jag och jag duger!